Temel Genetik Kavramlar dersinin amacı genetik ile ilgili temel kavramların öğretilmesidir. Bu kapsamda derste genel tarihçe, hücre, canlılık, kalıtım genetiği, popülasyon genetiği ve moleküler genetik ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Ölçme ve değerlendirme bir vize ve bir final sınavı ile yapılacaktır.