Sosyal Politikada Nitel ve Nicel Araştırma Uygulamaları

Sosyal Politikada Nicel ve Nitel Araştırma Uygulamaları

Prof. Dr. Metin Özuğurlu

Bu ders, Sosyal Bilimlerde Yöntem dersinde edinilen araştırma bilgi ve formasyonun sosyal politika alanında uygulamalı bir çabayla pekişerek geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu dersle öğrencinin: (a) nitel ve nicel desenli araştırma sorusu/hipotezi formüle edebilmesi,  (b) Sosyal Politika disiplini çerçevesinde formüle edilen soru/hipotezden veri/olgu kümelerine gidebilmesi, (c) derlenen/geliştirilen veri seti ile nitel ve nicel analiz yapabilmesi, (d) analiz sonuçlarını bilimsel bir araştırma raporu formatında kaleme alabilmesi hedeflenmektedir.

Görüldüğü gibi ders, sosyal politika temaları çerçevesinde araştırma yöntem ve teknikleri, veri analizi ve araştırma raporu yazımı alanlarını kuşatan bir içeriğe sahiptir.