Hayvan Islahına Giriş
Kalitatif Karakterler
Kantitatif Karakterler
Eşik Karakterler
Fenotip
Genotip
Çevre
Variyasyon
Populasyon Parametreleri
Kalıtım Derecesi
Tekrarlama Derecesi

Heterozis ve Gen Frekansları

Ayıklama, Seleksiyon

Birleştirme Yöntemleri