20. yüzyıl Rus edebiyatının önemli yazarları ve eserleri.