M.Ö.10.000’den sonra eski dünyadan izole kalmış olan Amerika yerlilerinin kültürel düzeyleri ve arkeolojisi üzerinde durur. Dünyanın uzak bölgelerinden olan Pasifik adalarının insanlar tarafından ne zaman ve ne şekilde istila edildiğini araştırır.

Amerika ve Pasifik coğrafyasının kronolojik çerçevede kavranmasını ve bu coğrafyalara geçiş ile ilgili teorilere yer verilerek insan gruplarının davranışlarının anlaşılmasını hedefler.