Akışkanların temel özellikleri, akışkan statiği, akışkan dinamiği, akışkan kinematiği, borulardaki sürtünmeli akım ve açık kanal akımları ile bunların tarımsal uygulamalarda kullanımı konularında bilgi vermek.