Öğrencilere meslek yaşamında gereksinim duyacakları "Temel Teknik Resim" bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

1) Teknik resim çizim kurallarını ve gerekli unsurlarını uygular.
2) Teknik resim temel kavramlarını kavrar.
3) Geometrik çizimleri yapar.
4) Bir cismin üç görünüşünü çizer
5) Bir cismin iç detayları ile ilgili çizimleri kesit uygulamaları ile ortaya koyar.
6) Çizimleri ölçeklendirir.
7) Makinaların imalat resimlerini çizer ve yorumlar.