Bu derste Gudea A ve B Statü ismiyle geçen ve Sumercenin gramerinin en iyi temsil edildiği belgeler transkripsiyon ve tercüme şeklinde öğrencilerle işlenerek değerlendirilecektir.