Bu derste, Sumeroloji Anabilim Dalında son sınıfa gelmiş öğrencilere Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'de (Kaniş) bulunmuş tarihi içerikli, mektup, mahkeme kaydı ve çeşitli tutanaklar okutulup, transkripsiyon, tercüme ve gramer analizleri yapılmaktadır. Bu belgeler aracılığıyla, öğrencilere eski Anadolu'nun siyasi ve idari yapısını aktarmak amaçlanmaktadır.  Dersi alıp başarmış öğrenciler, Hitit öncesi Anadolu'daki sosyal ve kültürel hayatı yakından tanımış olacaklardır.