Genel Kamu Hukuku-İnsan Hakları

İnsan haklarının kuramsal çerçevesi, tarihsel gelişimi ve ulusal ve uluslararası koruma sistemlerinin ele alındığı bir derstir.

Bu çerçevede kavramsal açıklamalar yapıldıktan sonra insan haklarının tarihsel kökenlerinin araştırılması, bu bağlamda Batı Dünyası ile Osmanlı-Türk tarihindeki gelişimin karşılaştırmalı olarak ele alınması; ulusal ve uluslararası koruma sistemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyi koruma sistemi ile özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin ayrıntılı olarak işlenmesinin amaçlandığı derstir.

Eğitimci: Bülent Algan