Derste çivi yazılı metinler okutularak öğrencilerin Sumercenin yazısına, gramerine ve kelime hazinesine nüfuz etmeleri sağlanmaktadır.