1.Kalitatif Laboratuvar Teknikleri: Kalitatif amaçlı lab. gereçleri (malzemeleri), Laboratuvarda H2S üretimi ve lab. atmosferinin korunması, Santrifüj kullanımı ve kalitatif analizdeki önemi. 2.Grup Katyonlarının Kalitatif Analizi: 1.grup katyonların sistematik analizi, 2.grup katyonların sistematik analizi, 3.grup katyonların sistematik analizi, 4 grup katyonların sistematik analizi, 5.grup katyonların sistematik analizi, 1-5. grup katyonların karışımının analizi. 3.Anyon Analizleri: Anyonların sistematik analizi. 4.Numunelerin Analize Hazırlanması: Soda ekstraktı ve anyon analizinin uygulaması, Katı numunelerin çözünürleştirilmesi , eritişler.