Genel laboratuar temizliği ve yerleşim, laboratuar cihazlarının tanıtımı, deneylerde kullanılacak çözeltilerin hazırlanması, Malzeme tanıtımı, Genel gravimetrik teknikler, çöktürme, süzme, yakma, sabit tartıma getirme, tartma teknikleri, Gravimetrik baryum tayini, krozelerin boş olarak sabit tartıma getirilmesi, baryumun çöktürülmesi, Çöktürülen baryumun süzülmesi, kurutulması, yakılması ve sabit tartıma getirilmesi, analiz sonucunun istatistiksel olarak rapor edilmesi, Gravimetrik tek tayinler, Mg2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Al3+, Fe3+ , Nötralimetri titrasyonları, ayarlı asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması ve asit-baz numunelerinin analizi, Asit-baz numunelerinin analizi ve potasyum permanganat çözeltisinin hazırlanması, Potasyum permanganat çözeltisinin ayarlanması ve Zimmermann-Reinhardh yöntemi ile Fe3+ tayini, Sodyum tiyosülfat çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması, Cu2+ tayini, EDTA çözeltisinin hazırlanması ve kalsiyum ve mağnezyum tayini,  Gümüş nitrat çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması, Mohr yöntemi ile klorür tayini,  İkili katyon karışımlarının analizi, Katı numunelerin çözünürleştirilmesi