Öğrencilerini geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi esas alan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Lisans Programı kapsamında okutulan İşletme dersinin konularını öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine imkan sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilere; hızla gelişen ve küreselleşen dünyada yönetim ve işletme yönetiminin temel kuralları teorik olarak ülke ve dünya şartlarına uygun şekilde verilmekte ayrıca kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları gösterilmektedir.

 Bu dersi alan öğrencilerin; İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletme yönetiminin gelişimi, işletme bilim dalı ve diğer bilim dalları ile ilgisi, işletmenin kuruluş çalışmaları ve kuruluş yerinin seçimi, işletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği, fonksiyonları, işletme iktisadında üretim ve maliyet fonksiyon modelleri, işletme büyüklüğü, kapasite türleri, işletmenin yapısal analizi, işletmenin işlevleri, işletmecilik temel ilkeleri, işletme yönetiminin iç ve dış çevreyle olan ilişkisi ve sorumlulukları, toplam kalite yönetimi, yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol), insan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, işletmelerin sınıflandırılması ve hukuki yapıları konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.