Öğrencilerini geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi esas alan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Lisans Programı kapsamında okutulan Genel Muhasebe dersinin konularını öğrencilerin teorik ve uygulamalı muhasebe bilgisi elde edebilmelerine, her türlü kuruluşların tüm mali işlemlerini takip eden, kaydeden ve sonuçlandırabilmelerine imkan sağlayan bir bilim dalı olduğundan, muhasebe tüm kuruluşlar için son derece önemlidir. Muhasebe sadece ticari kuruluşların değil, devlet kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin vb. gibi yerlerin de işlemlerini takip ettiğinden dolayı her bir kuruluş için en önemli bir bölümdür. Türkiye’de 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi en önemli bilimlerden biridir ve gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Muhasebe sistemi sayesinde işletme sahipleri, işletme ortakları, işletme çalışanları, devlet ve de üçüncü kişiler bilgi sahibi olmakta ve işletmenin geleceği hakkında karar vermektedirler.

 Bu dersi alan öğrencilerin; Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, muhasebe kuramı, bilanço kavramı, hesap kavramı (tanımı, şekli, hesaplara ilişkin deyimler, işleyiş kuralları, bölümlenmesi), muhasebe sistemi (parasal işlemleri kayıt yöntemleri, çift taraflı kayıt yöntemi, tek düzen hesap planı uygulaması), varlıkların izlenmesi (varlıkların izlenmesinde ortak özellikler, dönen varlıklar-duran varlıklar), kaynak hesapları (kısa vadeli-uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar), nazım hesaplar, gelir tablosu hesapları (hesapların niteliği ve bölümlenmesi) ve dönem sonu işlemleri (envanter işlemleri, kesin mizanın ve bilançonun düzenlenmesi) konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.