Öğrencilerini geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi esas alan Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, Lisans Programı kapsamında okutulan İşletme Finansmanı dersinin konularını öğrencilerin teorik ve uygulamalı olarak elde edebilmelerine, işletme finansmanı problemlerini kolay çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine imkan sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Bu çerçevede öğrencilere; hızla gelişen ve küreselleşen dünyada yönetim ve işletme yönetiminin temel kuralları teorik olarak ülke ve dünya şartlarına uygun şekilde verilmekte ayrıca kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları gösterilmektedir.

 İşletme finansmanı ile ilgili temel kavramlar, yaklaşımlar ve hesaplamalar, finansal tablolar, vergiler, amortismanlar, fon akımları ve finansal tabloların analizi, aktiflerin yönetimi, sabit varlıkların yönetimi, pasiflerin yönetimi, uzun vadeli finansman kaynakları, finansal pazarlar, finansal kurumlar ve türev ürünleri gibi finansmanla ilgili önemli konuların ele alındığı bu derste öğrencilerin; İşletme finansmanı ile para piyasaları ilişkileri, işletme değerinin maksimizasyonu, yatırım, finansman ve kar dağıtımı kararlarının işletme değeri üzerindeki etkileri, işletme riski, finansal risk, paranın zaman değeri kavramı ve gerekli hesaplamalar yapabilecek bilgiye sahip olmaları beklenmektedir.