ARP203 Gelişim Psikolojisi II

Bu derste ergenlik dönemiyle ilgili temel kavram ve kuramlar ayrıntılı olarak ele alınarak, ergenlik dönemi gelişimin çeşitli boyutları açısından ayrıntılı olarak incelenecektir. Güncel kuram ve araştırmalar çerçevesinde ergenlik konularını derinlemesine inceleyerek, ergenlik dönemine ilişkin bilgi sahibi olmak dersin temel amacını oluşturmaktadır.