BBS101/BSU101 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ

Bankacılığın finansal sistemdeki yeri, finansal sistemin etkinliği, para ve sermaye piyasalarının ayrımı ve piyasa araç ve aracıları, dünya'da ve Türkiye'de bankacılık-merkez bankacılığı, banka dışı finansal kuruluşlar, hizmet ve işlemleri...Bu ders içerikleri örgün ve uzaktan eğitim programları için geçerlidir.