BBS205/BSU205 ULUSLARARASI BANKACILIK

Uluslararası bankacılığın tanımı, ortaya çıkışı ve tarihsel süreci, uluslararası finansal sistemdeki yeri ve önemi, u.a.bankacılığa geçişi etkileyen faktörler ve örgüt yapısı, işlem ve hizmetler, döviz işlem teknikleri, dış ticaretin finansmanında alternetif finans yollarından factöring, forfaiting, leasing ve barter işlemleri, kıyı ötesi bankalar, serbest bölgelein işlevleri, dünya da bazı finanasal kuruluşlar. Bu ders içerikleri örgün ve uzaktan eğitim programları için geçerlidir.