Biyokimya-I Giriş ve Hücre
Biyofiziksel Kimya – Biyofiziksel Olaylar
Biyofiziksel Kimya – Atom ve İzotoplar-Radyoaktvite-Radyasyon
Karbonhidratlar – Monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler
Karbonhidratlar - Polisakkaritler
Proteinler – aminoasitler, peptidler
Proteinler – proteinlerin yapı ve fonksiyonları
Nükleik asitler – Nükleozidler, Nükleotidler
Moleküler Genetik
Lipidler
Enzimler
Koenzimler, vitaminler
Mineral maddeler