Psikomotor Gelişim

İnsanoğlunu anne karnından başlayarak yaşam boyu devam eden hareket serüvenindeki tüm aşamaları,değişimleri ve gelişimleri incelemek ve pskimotor gelişm ile ilişkili olan diğer gelişim alanları konusunda bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.