CGL102 Gelişim Psikolojsi

Gelişime İlişkin kavramlar ve kuramlar, gelişimde kritik dönemler, gelişim dönemleri, gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

Eğitimci: Figen Gürsoy