Vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler, idari kurallar, vergilendirme tekniği ve vergi uyuşmazlıkları incelenip vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin hukuki nitelikleri  bu ders kapsamında ayrıntılı olarak anlatılır.