CGL318 ÇOCUK HAKLARI

Çocuk hakları, genel ilkeler, çocuk haklarına tarihsel bakış, çocuk haklarının farklı açılardan ele alınması, aile, devlet ve diğer kurumların çocuk haklarını koruma bakımından görevleri, farklı özellikteki çocukların hakları, özel koruma ve önlemler, çocuk hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamaktır.