CGL302 Özel Eğitim Programları

Özel eğitim ile ilişkili temel kavramlar, Dünyada ve Türkiye'de uygulanan özel eğitim programları, özel eğitimde kullanılan yöntemler,   özel eğitimde tanılama ve değerlendirme süreci, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik bireysel ve grup eğitim programlarını hazırlama,  özel eğitimde kaynaştırma ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır. 

Eğitimci: Figen Gürsoy