CGL319 Özel Eğitimde Drama

Dramanın normal gelişim gösteren ve engelli çocuk açısından sağladığı yararlar dramada özel teknikler, engelli çocuklar için drama etkinliği planlama, uygulama ve değerlendirme, engelli çocukların kaynaştırılmasında dramanın kullanılması, özel gereksinimli çocuklara yönelik drama etkinliği hazırlama ve uygulama ile ilgili yeterlilikleri kazandırmaktır 

Eğitimci: Figen Gürsoy