-Klasik Yunan ve Roma dönemine ilişkin eserlerin özellikleri 

-Klasik Yunan ve Roma döneminde filoloji çalışmaları ve filolojinin bilim dalı haline gelme süreci