Tarım istatistiklerine dayanarak hayvancılığın önemini ortaya koymak. Hayvancılıkta en önemli sorun olan ucuz yem üretimini sağlayarak mekanizasyon uygulamalarını açıklamak. Biçme, tarlada kurutma ve tüm işlemler, yemin toplanıp depolara yüklenmesinde her türlü makinayı açıklamak. Yem depoları ve silolarının yapısal özelliklerinin açıklamak. Kaba yemin kurutma tesislerinde kurutulmasına ilişkin teknik özellikleri ortaya koymak. Kaba yemin silolardan alınarak, hayvanların önüne ulaştırılmasındaki mekanizasyon olanaklarını sapğtamak. Hayvan beslenmesinde en önemli girdi olan kesif yemin öğütülmesi, depolanması ve hayvanlara ulaştırılmasında kullanılan mekanizasyon zincirlerinin açıklanması. Hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilecek çeşitli sulukların öğretilmesi. Tavukçulukta yem mekanizasyonu, kafes tavukçuluğu ve civciv yetiştiriciliğini ortaya koymak.