MRP203 Okullarda Gözlem

Bu derste öğrencilere bir veri toplama ve araştırma yöntemi olarak gözlemin ne olduğu, türleri, gözlemcinin gözlem sürecindeki farklı rolleri ve gözlem formları hakkında bilgi vermek, öğrencilerin gözlem becerilerini geliştirmek ve bu becerilerini kullanarak okulların yapısı ve işleyişi hakkında ilk elden bilgi sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.