ARP206 Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, başkalarının gerçek veya hayali varlığının bireyin duygu, düşünce, davranış ve yaşantılarını nasıl etkilediğini inceler. Sosyal etkiyi açıklamaya çalışan diğer bilimlerden farklı olarak, sosyal psikoloji sosyal durumların birey tarafından nasıl algılandığına ve nasıl yorumlandığına bağlı olarak sosyal etkiyi açıklamaya odaklanır. Derste sosyal psikoloji alanının kapsamı (konuları), araştırma yöntemleri, toplumsallık eğilimi, sosyal biliş, sosyal algı ve nedensel yüklemeler, saldırganlık, tutumların oluşması ve tutum değişikliği, sosyal etki ve uyma, grupların yapısı ve dinamiği gibi konular ele alınmaktadır.