DERİSN AMACI: Sütçü ve etçi ineklerde dölverimini artırmaya yönelik ve meme sağlığını korumaya yönelik temel bileşenler.

1.hafta: Reprodüktif sürü sağlığının amacı ve kapsamı

2.hafta:Tesis kurulumu

3.hafta: Meme sağlığı

4.hafta: Prepartum ve postpartum ineklerde parametre takibi

5.hafta: Yem ve Su hijyeni

6.hafta: Rektal ve gebelik muayenesi

7.hafta: İneklerde uterus enfeksiyonlarına klinik- Pratik yaklaşım

8.hafta: Süt inekçiliğinde embriyonik ölümler ile bakteriyel ve viral abortuslara klinik yaklaşım

9.hafta: sütçü ineklerde sıcaklık stresi ve etkileri

10.hafta: Abortuslar

11.hafta: süt ineklerinde sürü yönetiminin fertiliteye etkisi

12.hafta: postpartum dönemin yönetimi

13.hafta: yeni doğanlarda kolostrum yönetimi

14.hafta: ineklerde kuru geçiş döneminde meme fizyolojisi ve meme sağlığı