İLE267 - Görsel Kültür

Görüntülere yönelik eleştirel okumalar, toplumdaki iktidar ilişkilerini açığa çıkarır ve onlara yönelik eleştirel bir farkındalığı olanaklı kılar. Bu nedenle yakın zamanda görsel kültür çalışmaları olarak adlandırılan özgül bir çalışma alanının gelişiminden söz edebiliyoruz. Görsel kültür çalışmaları; kültürel çalışmalar, sanat tarihi, sinema ve medya çalışmaları gibi alanların kesişiminde yer alan disiplinlerarası bir araştırma alanıdır. Derste, bu eleştirel çalışmaların veri alanını oluşturan görsel kültürün nasıl tanımlandığına bakılacak ve bu yeni görsellik kültürünün; her türlü görsel enformasyonla, bunların anlamlarıyla, haz ve tüketimle ilişkili, ‘yağlı boyadan televizyona ve internete’ tüm görsel teknoloji araştırmalarını içeren bir araştırma alanı gerektirdiği kabulünden yola çıkılacaktır. ‘Görme’nin sadece biyolojik değil, daha ziyade tarihsel ve kültürel bir olgu olduğu görüşünden yola çıkan tartışmalar incelenecektir.

Eğitimci: Tuğba Taş