FEL 403 ÇAĞDAŞ FELSEFE I

Bu ders, anlamanın bilgi yerine bir varlık biçimi olarak belirlendiği yeni düşünce deneyimi üzerinde odaklanmaktadır.

Bu dersin amacı, öğrencilerin 20. yüzyıl Kıta Avrupası Felsefesine ilişkin temel bilgi edinmelerini ve kazanımlarını günümüz dünyasının sorunlarını kavramlaştırma becerisine dönüştürmelerini sağlamaktır.