Bu derste; tarım makinaları sektöründe mühendis olarak çalışacak olan program mezunlarının iş hayatında kalite güven

1. Hafta          Kalite Kavramı ve tarihçesi, toplam kalite kavramı,  

                     toplam kalite yönetim sistemi,   

2. Hafta          Kalite yaklaşımları ve Kalite Guruları                 

3. Hafta          Toplam Kalite Kültürü ve önemli ilkeler

4. Hafta          Toplam Kalite Kültürü ve önemli ilkeler (devam)

5. Hafta          Takım Çalışması

6. Hafta          Standardizasyon ve Önemi           

7. Hafta          Uluslararası standardizasyon  ISO

8. Hafta          Ulusal standardizasyon TSE       

9. Hafta          Tarım Makinaları Standartları                

10. Hafta        Kalitenin ve Kalitesizliğin Maliyeti                     

11. Hafta        Kalite Kontrolde Kullanılan İstatistiksel Yöntemle 

12. Hafta        İstatistiksel Proses Kontrolü      

13. Hafta        Kontrol Diyagramları                

14. Hafta      Kalite yönetim uygulamaları(Toplam Kalite Yönetimi, Kaizen,6 sigma, İSO 9000, Taguchi, Yöntemleri, canban)cesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır