RTS105 Yayıncılığa Giriş

Bu derste Avrupa, Amerika ve Türkiye özelinde yayıncılık tarihi ana hatlarıyla anlatılmakta ve yayıncılığa özgü temel kavramlar (teknoloji, mevzuat, izleyici, sahiplik vb.) birbiriyle ilişkilendirerek değerlendirilmektedir.  

Eğitimci: Burcu Sümer