Dersin Tanımı

 

Bitkisel üretimde istenilen verim düzeyine ulaşılabilmesi için, toprağın verimlilik değeri de

yüksek olmalıdır. Toprağın istenilen özellikleri kazanmasında toprak işlemenin önemli rolü vardır. Toprak işleme, toprak kütlelerinin küçük ölçekli yer değiştirme işlemidir. Bu küçük ölçekli işler genellikle standart bir traktörle birlikte kullanılan pulluk, kültivatör vb. alet ve makinalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesini hedefleyen büyük ölçekli toprak hareketlerine ise “MELİORASYON” adı verilmektedir. Bunlar; toprağın kazınması ve taşınması, arazinin eğiminin tarıma uygun hale getirilmesi (arazi tesviye çalışmaları), sulama kanalı açılması, sedde yapılması, drenaj kanalı açılması, ağaç köklerinin ve kayaların araziden uzaklaştırılması, tarımsal atıkların parçalanması vb. işlemlerdir. Bu amaçla kullanılan makinalara ise “MELİORASYON MAKİNALARI” denilmektedir.

 

Bu derste meliorasyon makinalarının konstruktif özelliklerinden çok genel özellikleri, sınıflandırılması, yönetimi ve işletmecilik özellikleri üzerinde durulmaktadır.