CGL 106 Psikoloji

Davranışın nedenlerini inceleyen psikoloji, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına sağlıklı, gelişimine, olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Pozitif düşünme gücünü artırarak, başarıya motive olmasına, daha iyi öğrenebilmesine destek olur. Bilimsel yöntemle bilgiyi toplar, analiz eder, psikolojik sorunları önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla problemlerin çözümüne yardım eder.