CGL214 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru tercikler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Yardım,bireyin  çeşitli seçenekleri tanıma ve en uygun olanı seçmesinde gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin kendisini tanıması, çevresine uyum sağlayarak olumlu ilişkiler geliştirmesi, sağlıklı kararlar verebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi temelinden yola çıkan hizmetler bütünüdür. Bireyin var olduğu her ortamda gereksinim duyulan bu hizmetleri doğru değerlendirmek çok önemlidir. Ders bireyin kendisini tanımasına ve başkalarını anlamasına, kendini gerçekleştirmesine  yardım etme amacını taşımaktadır.

DERSİN HEDEFLERİ

1-Rehberliğin, bireyin kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru tercikler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecİ olduğunu kavrayabilme.

2-Kendini tanıma, başkalarının davranışlarına ilişkin bilinçlenme, olumlu düşünme becerisini artırarak, daha yapıcı kararlar alabilme.

3-Olgun ve ruh sağlığı bakımından dengeli bir insanın sahip olması gereken nitelikleri kavrayabilme.