CGL321 Ergen ve Aile

   Ders, ergenin gelişen ve değişen bir birey olduğu göz önünde bulundurularak, kendisini ve çevresini tanımasına, sağlıklı gelişimine, dönemi mutlu başarılı yaşayabilmesi, gelişim görevlerini başarabilmesi konusunda, ailesi ve çevresi ile olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Ergenin, kendine güvenli olmasında, ruh sağlığının korunmasında alınabilecek önlemleri verir.

      Çocukluk ve ergenlik döneminde, anne babanın çocuğa karşı takındığı tutum, çocuğun sadece içinde bulunduğu yaşlardaki davranış biçimlerini değil, kazanacağı "kimliği" de etkilemektedir. Bu nedenle, aile çocuklarını yetiştirirken nasıl bir tutum içinde olduklarının farkına varmalı, hataları varsa bunları düzeltmeli ve erken dönemlerden itibaren çocukları ile kurdukları ilişkinin "sağlıklı" olmasına özen göstermelidir. .Ergen ve aile dersi, bu konuda ailelere, ,geleceğin ebeveyni öğrencilere ,hem yaşanılan ana hem de geleceğe ilişkin davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

DERSİN HEDEFLERİ

1-Bilimsel araştırmalar yolu ile  çocuğun/ergenin  davranış nedenlerini inceleme.

2-Ergenin, ruh sağlığı bakımından sahip olması gereken nitelikleri kavrayabilme.

3-Çocuğun/ergenin nasıl algıladığını, öğrendiğini, anlayabilme,

4-Ergenin gelişim görevlerini yerine getirebilmesi için, ailesi ile sağlıklı iletişim ve değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilme koşullarını anlayabilme.

5-Ergenlerde görülebilecek davranış bozukluklarını ve alınacak önlemleri kavrayabilme.