FRA 114 Metin Açıklamaları II

Metin Açıklamaları II dersinde, seçilmiş Fransızca sözcüklerin farklı kullanımlarını ele alan metinler işlenmektedir. Dersin amacı, öğrencinin okuduğunu anlama-yorumlama ve kendini yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirmektir. Dersin dili Fransızca, seviyesi B1-B2'dir. 

Eğitimci: Çağrı Eroğlu