Bu ders Çin Tarihi'ni Çince metinler yardımıyla Çin'de tarihi dönemleri kronolojik bir yaklaşımla ele almaktadır. 

Xia Devri'nden (M.Ö. 21 yy - 17 yy) başlayarak, sırasıyla; Shang, Zhou, Bahar-Güz ve Savaşan Beylikler, Qin Dönemi, Han Dönemi, Üç Devlet, Wei-Jin ve 16 Devlet, Tabgaç Devleti, Sui-Tang Devirleri, Song ve Moğol Dönemi ile Ming ve Mançu Devirlerinin tarihini kapsamaktadır. Yaklaşık dört bin yıllık bir tarih anlatısı olan bu derste, Sinoloji Programı öğrencilerinin dil seviyelerine uygun Çince malzeme paylaşılmaktadır.