FEL124 Eski Çağlarda Bilimsel Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi

Bilimsel düşüncenin yazılı kaynaklardan ulaşabildiğimiz ilk örneklerinin açığa çıktığı dönem olarak çerçevelendirilebilecek olan Eski Çağ bu dersin ana konusudur. Bu çağda insan düşüncesinde görülen değişim, bugünkü düşünce biçimlerinin de ilk örneklerini ortaya çıkarmıştır. Bu derste, bu ilk örnekler tespit edilirken onları açığa çıkaran çeşitli etmenler ve koşullar tartışmaya açılacak, çağ içerisindeki dönemsel farklılaşmaların ardındaki nedenler araştırılacaktır. Bu döneme ait farklılaşmanın nedenlerine ilişkin bir araştırma, ‘Yunan Mucizesi’ kavramsallaştırması ile bir karşılaşmayı da gerekli kılmaktadır. Böylelikle Batı düşüncesinin temeline yerleştirilen ve tarihsel bir vaka olarak halen tartışılan, nedenleri tespit edilmeye çalışılan ‘Yunan Mucizesi’nin bu ders kapsamında ele alınması planlanmaktadır. Amaç, bu döneme ait tarihsel bir kavrayış geliştirebilmek ve bu kavrayış alt yapısında düşünsel farklılaşmanın (mitolojik düşünceden bilimsel düşünceye geçiş / empirik kavrayıştan kuramsal kavrayışa geçiş vb) nedenlerine ilişkin tartışmalara aktif katılımın sağlanabilmesidir.

Eğitimci: Ömer Faik ANLI