BSU 105 – Ekonomi

Birinci kısımda Hane halkı ve firma davranışları hakkındaki temel kavramları ve sırasıyla hane halkının ve firmanın fayda ve kâr maksimizasyon hedefleri ve yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İkinci Kısımda ise Milli gelir ve hesaplamaları, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı, döviz kurları vb. kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır

Eğitimci: Türkmen Göksel