Bu derste genel olarak milletlerarası hukukun ne olduğu, bağlayıcılığı, kaynakları, sujeleri ve milletlerarası hukukla ilgili olarak uluslararası örgütler, kuvvet kullanma, deniz hukuku, diplomatik ve konsüler ilişkiler incelenmektedir.