FEL 144 Eleştirel Düşünme

Eleştirel olarak düşünmenin ne anlama geldiği, eleştirel düşünme bileşenlerinin ve becerilerinin açıklanması. Geçerli ve sağlam akıl yürütme ve argümanların analizi yoluyla felsefi tartışma prosedürlerinin tanıtılması. Çeşitli disiplinlerde eleştirel düşünmeye yönelik engellerin farkındalığını ortaya koyma ve eleştirel düşünme beceri ve eğilimlerinin kazandırılmasına dönük okuma ve yazma uygulamaları.