FEL 216 Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik, sanat, felsefe ilişkisi

Klasik sanat anlayışı

Platon, Aristoteles ve temel yapıtları

Taklit ve temsil sorunu

Sanat ve dışavurum

Güzel-çirkin kavramları

Sanatsal yaratım sorunu