FEL 131 Klasik Mantık

Aristoteles’in Topikler, Kategoriler, Birinci ve İkinci Analitiklerde geliştirdiği tasım mantığının tanıtılması.

Retorik ve Sofistik Delillerin Çürütülmesi kitaplarındaki argümanların tanıtılması.

Söylem ile düşünce arasındaki bağı göstermek

Doğru bir söylemin oluşturulabilmesi için düşüncenin dile getirildiği tümcelerin biçimsel yapısının açığa çıkarılması.