Çevrenin canlılar üzerine olumlu ve olumsuz etkileri konusunda bilgi kazandırılması, canlıların birbirleri ve çevre ile olan ilişkilerini irdeleyebilen ve çevre kirliliği, doğanın korunması hakkında duyarlı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ekolojiye giriş ve kısa tarihçesi, bir organizma için çevre; Habitatlar, Çevresel faktörler, İklim Faktörleri, Canlı Varlıklar Arasındaki İlişkiler; tür içi ilişkileri, türler arası ilişkiler, koruyucu mekanizmalar, parazitleşme, komensalizm, simbiyoz populasyonlar; Nüfus kontrolünde yoğunluğa ve yoğunluğa bağlı faktörlere bağlı olarak nüfus büyüklüğü ve büyüme, nüfus değişimleri, nüfus dağılımı ekosistemler; Ekolojik niş, ekosistemdeki beslenme değişiklikleri, Üreticiler, Tüketici, Parçalayıcılar Madde döngüsü ve enerji akışı; Karbon siklüsü, Ekosistemlerde üretim, Besin zincirleri ve bağlantıları, Göl ekosistemleri, Deniz ekosistemleri; Kirlilik; Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği, Su Kirliliği Çöp izolasyonu sorunları; Doğanın korunmasına ilişkin etik nedenler ders içeriğini oluşturmaktadır.