ELM311 ELEKTROMANYETİK II

Zamanla değişen elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik dalgaların ilerleyişi ve ortamın bu ilerleme üzerindeki etkilerinin incelenmesi; elektromanyetik dalganın elektrik ve manyetik bileşenleri, elektromanyetik dalgalarda güç iletimi ve farklı ortamlarda ve farklı geliş açılarında yansıma, kırınım konularının anlaşılması

Eğitimci: Evrim Çolak