Topic outline

 • General

  Kesikli zaman sinyaller ve sistemler, hafıza, nedensellik, stabilite, doğrusallık ve zamanla değişmezlik özellikleri, lineer zamanla değişmez sistemler (LTI), LTI sistemlerin özellikleri, katlama, ve katlama toplamı, sürekli zaman sinyallerinin örneklenmesi, örnekleme teoremi, z-dönüşümü, kesikli zaman Fourier dönüşümü, hızlı Fourier dönüşümü, kesikli Fourier dönüşümü

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14